ZOOMEEDIKUMI ÜLDKOGU

Aja jooksul on Zoomeedikumis tekkinud kogu aja- ja kultuuriloolise väärtusega materjalidest, mis on algselt kuulunud Eesti Maaülikooli loomatervishoiu, nakkushaiguste, kirurgia jt õppetoolidele, samuti loomaarstiteaduskonna dekanaadile.

Esemeid voi raamatuid on Zoomeedikumile kinkinud ka veterinaarkolleegid mujalt voi nende sugulased, Soome Loomaarstide Selts jt.