Aleksander Sundja erakogu

Inv. nr. Nimetus Märkus Hankimise aeg, koht; hankija, valmistaja

YD-E

S-1

Mälestusi Aleksander Sundjast (4 lk) Käsikiri, 4 lk h: Eha Nurmiste, 2006

YD-E

S-2

Riigiteenistujate AÜ Kuressaare osak liikmeraama h: Eha Nurmiste, 2006

YD-E

S-3

Aleksander Sundja tööraamat h: Eha Nurmiste, 2006

YD-E

S-4

Aleksander Sundja  töötõend: Saaremaa T/K Põllumajandusosakond h: Eha Nurmiste, 2006

YD-E

S-5

Aleksander Sundja töötõend: Riia loomade varjupaik 1910-1914   h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-1

Süstal (4 nõela)   klaas, 2 ml v: 1970; h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-2

Sterilisaator Originaal-rekord "Drei Pfeil" - MarkeEha Nurmiste, 2006

YI-E

S-3

Süstal (2 nõela)  klaas, 10 ml e 1940; h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-4

Tuberkuliinisüstal (1 nõel) klaas, 1 ml h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-5

Süstlanõelad (tuberkuliini-; 12 tk) Hüpodermik Nedles McGregor Instrument Kompany. Nedham, Mas., USA h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-6

Trihhinelloskoop karbis h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-7

Õmbluskarp (4 nõela, süstalnõel, õmblussiid) h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-8

Kabjatangid h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-9

Pulverisaatori kork koos torudega h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-10

Billrothi soonesulgur h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-11

Kocheri soonesulgur   h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-12

Hambamurdmise tangid, kumera otsaga Raamitud h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-13

Fikseeritavad pintsetid Puust käepide h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-14

Anaaltermomeeter  puust tupes h: Eha Nurmiste, 2006

YI-E

S-15

Anaaltermomeeter puust tupes h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-1

Aleksander Sundja  Fotografie J. Paju Riga H. Wedendamm Nr 1906-10 v: 1906; h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-2

Aleksander Sundja enne ülikooli astumist, või ka õppimise ajal  Fotografie J. Paju Riga Katarienedamm 10, 1900 a. v: 1927; h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-3

Aleksander Sundja   v 1900; h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-4

Värska, 1926-29, talu ait (suvituskoht)   h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-5

 Tsaariarmee ratsarügement (Aleksander Sundja esireas vasakult teine)   h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-6

Piirivalveüksuses Riias (Aleksander Sundja esireas istub vasakult esimene)   h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-7

Aleksander ja Iraida Sundja, arvatavalt Riias  1905-07 h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-8

Aleksander, Iraida, Maria Sundja  1916-18 h: Eha Nurmiste, 2006

YFd-E

S-9

Loomaarstina Saaremaal (esireas paremalt neljas)  Pärsamaa küla, 1945-50 h: Eha Nurmiste, 2006