Üldkogus kogus leidub huvipakkuvaid, loomaarstiteaduskonna ajalugu kajastavaid fotosid, fotonegatiive, slaide ja DVD-salvestusi.

Väärtuslik on raamitud ja klaasitud foto Liivimaa kubermangu võimeistrite ettevalmistamise kursustel osalenutest 1913. aastal. Pildil on teiste seas näha ka prof Karl Happich, Jaan Mägi (1883- 1939) ja Johan Emblik (1866-1935).

 Kogus on kümme fotoalbumit, mis käsitlevad Eesti Põllumajanduse Akadeemia veterinaariateaduskonna õppe- ja teadustööd 1950.-1970. aastatel. Nende seas on albumid 1959., 1961., 1962. aasta lõpetanute portreedega. Osa albumeid annab läbiloike sise- ja nakkushaiguste kateedri ajaloost ja tegemistest eriti 1960.- 1970. aastatel.

Säilitatakse ka prof Peter Jesseni ja ta sugulaste fotode koopiaid.

Haruldased on suured klaasnegatiivid ülesvõtetega Teises maailmasojas hävinud loomaarstiteaduskonna kliinikuhoonete juures.

Kogus leidub Asta Niinemetsa ja dots Evald Reintami tehtud 5 DVD-filmi aastatest 1989-2000. Neil on jäädvustatud prof Kaarel Kadariku ja prof Kaljo Reidla juubelit, dots Jaan Praksi promoveerimist, prof Julius Tehveri mälestuskonverentsi, meie loomaarstiteaduskonna rahvast Jelgavas, rebasepidusid ja teisi sündmusi üliõpilaste elust.