Teiste veterinaardistsipliinide kogus on huvipakkuvaid raamatuid ja ajakirju mitmest ajajärgust. Erialane kirjandus pärineb omaaegsetest kateedrite raamatukogudest ning õppejõudude, sh professor Johannes Kaarde ning vilistlaste erakogudest. Zoomeedikumile on kingitud loomaarst Paul Alekannule kuulunud saksakeelset erialakirjandust, millised on arvele võetud anatoomia trükiste kogus. Trükiseid leidub prof Julius Tehveri ja Elfriede Schmidti personaakogudes.
Kogusse on üle antud Nõukogude perioodil ja hiljem Eesti Põllumajanduse Akadeemia veterinaariateaduskonnale Läti, Leedu ja Valgevene õppeasutuste poolt kingitud raamatuid ja pildialbumeid oma kodumaa huviväärtuste, kunsti ja veterinaarhariduse ajaloo tutvustamiseks.

Trükiste kogu