Ernits, E. Eesti Maaülikooli zoomeedikumi kogu. – Eesti humanitaar- ja
loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu: TÜ kirjastus, 2008, 227–230.

Zoomeedikumi kogud. Kujunemislugu ja ülevaade. Koostaja Enn Ernits. Tartu: EMÜ, 2009. 60 lk.