Dokumentide kogus on Tartu Veterinaariainstituudi vene üliõpilaste seltsi "Soglassie" protokolliraamat (1909-1912, 1917-1918). Sama seltsi kaustikus jätkuvad Akadeemilise Loomaarstiteadusliku Seltsi eestseisuse protokollid kogu eksistentsi vältel (1922-1941). Säilinud on ka viimatimainitud seltsi referaatkoosolekute protokolliraamat aastatest 1934-1941.

Kollektsioonis võib tutvuda Tartu linnaveterinaararsti dokumentide (saatekirjad, kirjad pristavile, kubermanguveterinaariarstile jt) reskriptidega. Kogus on talletatud veel prof Peter Jesseni elu ja tegevusega seotud dokumentide koopiaid.

Omaette rühma moodustavad õnnitluskirjad, enamasti kaanetatud või raamitud.