Lühendid: f - fotograaf, h - hankija, e - enne, AF - foto, AF-N - negatiiv, AF-K - klaasnegatiiv, AF-R -röntgenfilm
Inventari nr Kirjeldus Fotograaf,  hankija Aeg, koht Preparaat
AF-1

Prof Elmar Vau matused, albumis

5. paremal ees Irina Ignatova (abielus Nikulnikova)
11. vasakult eest Hanno Kübar, Jüri Tedrema, paremalt eest Huno Eller
18. paremalt esimene Niina Parre
19. vasakult teine Evald Nõmm, Endel Aaver, Nikolai Kozlov, Vassil Ridala?, Valentina Kärner, Johannes Kaarde; V. Kärneri ja J. Kaarde taga Elfriide Ridala
20. paremalt esimene Oras
21. vasakult neljas istub Mall Vaino
22. vasakult esimene Leida Lepajõe
23. Nikolai Kozlov
26. vasakult Johannes Kaarde, Elfriide Ridala, Julius Tehver, paremalt Evald Nõmm, Alida Kiis, Paul Saks
27. vasakult esimene Johannes Võlumägi, paremalt August Eenlaid, Nikolai Kozlov
28. paremalt esimene Elmar-Ants Valdmann, vasakult neljas Madis Aidnik, kuues Ülo Peda
41. vasakult esimene Hanno, Kübar, ..., Paul Saks, paremalt ..., Evald Reintam, Jüri Tedrema
52. paremalt eest Julius Tehver, ..., Evald Nõmm
57. Julius Tehver, Hanno Kübar
60. paremalt neljas Paul Saks

 

  1968  
AF-2 Elmar Vau pidamas loengut kanna ja pöia luudest      
AF-3 Elmar Vau selgitamas EPA anatoomia-muuseumis (Vene t) üliõpilastele Vaike Pintsonile ja Aino Mürgile kolju ehitust      
AF-4 Paul Saks I kursuse üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis Vene t      
AF-5 Paul Saks üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-6 Paul Saks üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-7 Paul Saks üliõpilastele EPA anatoomiamuuseumis (Vene t) südamepreparaati näitamas      
AF-8 II kursuse üliõpilane Paul Oherd täkk Hetmani skeletti monteerimas   1980  
AF-9 II kursuse üliõpilane Paul Oherd täkk Hetmani skeletti monteerimas   1980  
AF-10…11 EPA anatoomiamuuseum      
AF-12 Elmar Vau üliõpilastele skeletti õpetamas      
AF-13 ÜTÜ konverentsil (?) EPA anatoomia auditooriumis Vene t      
AF-14 EPA anatoomiamuuseum Vene t      
AF-15 Prof J. Juditšev skeletti uurimas       
AF-16 Hans Richteri portree. Koopia       
AF-17 Alexander Rosenbergi portree. Koopia       
AF-18 Friedrich Brauelli portree. Koopia      
AF-19 Ludvigs Kundzinši portree. Koopia      
AF-20 Elmar Vau portree      
AF-21 EPA anatoomiamuuseum (Vene t)      
AF-22 Täkk Hetmani skelett   1980  
AF-23 Hobuse skelett EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-24 Valentina Kärner üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-25 Koerte ja hundi skeletid EPA anatoomiamuuseumis (Vene t) otsevaates      
AF-26 Vene rühma veterinaariaüliõpilased EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)   1978  
AF-27 --- Oras ja Elmar Vau EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-28 Elmar Vau üliõpilastega (Avo Luukas, Ene Veelaid, Luule Kinna(?), Jüri Raudiku ja Velli Pill) EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-29 Elmar Vau üliõpilastega (Avo Luukas, Ene Veelaid, Luule Kinna(?), Jüri Raudiku ja Velli Pill) EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-30 --- Oras ja Elmar Vau EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-31 Elmar Vau veterinaaria esimese kursuse labortööd juhendamas       
AF-32 Laine Kodres ja A. Sumnberg kana prepareerimas      
AF-33 Elmar Vau juhendamas Jüri Raudikut südame veresoonte uurimisel    1960ndate aastate algus  
AF-34 Elmar Vau üliõpilastega (akna all Sirje Liigand ja Naima Vettik, vasakul ees Jevgeni Burtsev) prepareerimisruumis      
AF-35…39 EPA anatoomiamuuseum (Vene t)      
AF-40 Sea veresoontepreparaat      
AF-41 Skeletid muuseumis      
AF-42 Paul Saks Vene tn prepareerimisruumis demonstreerimas külmutuslõikude valmistamise seadet; vasakul akna all Valentina Kärner      
AF-43 Elmar Vau veise pead demonstreerimas      
AF-44 Elmar Vau üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-45 Elmar Vau EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-46 Üliõpilased EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)  f: H. Sikk (Tikk?)     
AF-47 Üliõpilane vasikat prepareerimas      
AF-48 EPA anatoomia auditooriumis (Vene tn); vasakult alates kolmandast Galina Alles, Elmar Vau, Enno Puusepp, Aadu Kolk      
AF-49 Elmar Vau (vasakult), Johannes Kaarde EPA aulas(?)      
AF-50 Paul Saks ja Artur Vader EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-51 Artur Vader ja Paul Saks EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-52 Artur Vaderi külaskäigu ajal EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-53 Paul Saks, Artur Vader, Arnold Rüütel, ... EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-54 Elmar Vau külalistega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-55 Elmar Vau prepareerimas üliõpilaste juuresolekul      
AF-56 Artur Vaderi külaskäigul EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-57 Elmar Vau üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-58 Elmar Vau aulint üle õla      
AF-59 Keegi üliõpilane rinnaõõneelundeid prepareerimas      
AF-60 Elmar Vau rinnaportree      
AF-61 Üliõpilased prepareerimas      
AF-62 Ludvigs Kundzinši portree. Koopia      
AF-63 Alexander Rosenbergi portree. Koopia      
AF-64 Elmar Vau üliõpilaste Enno Puusepa, Aadu Kolgi jt      
AF-65 Laine Kodres ja Amanda Sumberg üliõpilaste Riho Saukase ja Virko Varendiga vasika lihaseid uurimas   1978  
AF-66 Riina Tomberg, Laine Kodres ja ... mikroskopeerimas      
AF-67 Üliõpilased EPA anatoomiamuuseumis (Vene t) lihashobust õppimas   1971  
AF-68 P. Saks üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t), 1970ndate aastate teine pool       
AF-69 Üliõpilase prepareerimisaalis prepareerimas      
AF-70 Omski Veterinaariainstituudi anatoomia kateedri muuseumi osteoloogiakogu   1976(?)  
AF-71 Paul Saks üliõpilastelt preparaatide arvestust vastu võtmas      
AF-72 Matseratsioonitünn      
AF-73 Üliõpilased Valentina Kärneri juhendamisel kana skeleti pneumatisatsiooni uurimas f: P. Härmas 1974  
AF-74 Elmar Vau üliõpilastega prepareerimislaua juures      
AF-75 Oras, Amanda Sumberg, Paul Saks ja Elmar Vau EPA anatoomia kateedris (Vene t) kohvilaua taga      
AF-76 Elmar Vau üliõpilastega prepareerimas      
AF-77 Elmar Vau külalistega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t)      
AF-78 Elmar Vau üliõpilastega sisikonda eemaldamas      
AF-79 Elmar Vau portree      
AF-80 Friedrich Brauelli portree. Koopia      
AF-81 Alexander Rosenbergi portree. Koopia      
AF-82 Amanda Sunberg ja ... Tiiu skeletiga      
AF-83 Paul Saks üliõpilasega prepareerimisruumis      
AF-84 Hõbemägi, Nikolai Kozlov, Paul Saks ja Evald Nõmm peolauas      
AF-85 Elmar Vau üliõpilastega      
AF-86 ..., Elfriide Ridala ja Paul Saks laua taga      
AF-87 Paul Saks(?) üliõpilastega EPA anatoomiamuuseumis (Vene t) lihashobuse juures      
AF-88 Leedulased (?) Paul Saksale?? EPA aulas (Riia 12) õlalinti panemas      
AF-89 Linda Veldemann      
AF-90 Lehma udar läbilõikes       
AF-91 Musta-valgekirju lehm Kilk vasakult      
AF-92 Musta-valgekirju lehm Kilk paremalt   1963  
AF-93 Musta-valgekirju lehm Kilk      
AF-94 Musta-valgekirju lehma Kilk udar paremalt      
AF-95 Musta-valgekirju lehm Kilk paremalt      
AF-96 Rekordlehm Paavik      
AF-97 Rekordlehm Luiva      
AF-98 Täkk Hetmann krahv Bergiga. Koopia      
AF-99 Täkk Hetmann. Koopia      
AF-100 Täkk Hetmann krahv Bergiga. Koopia      
AF-101 Täkk Hetmann krahv Bergiga. Koopia      
AF-102 Täkk Doppelgänger. Koopia      
AF-103 Kaljukits      
AF-104 Elevant      
AF-105…108 Linnu kaela-, kere- ja sabaskelett f: Rõbakov    
AF-109…113 Emaslinnu suguelundid      
AF-114 Kana õhukottidega      
AF-115…120 Mära vaagna veresooned      
AF-121 Verevõtmine sea kraniaalsest õõnesveenist   1970ndad   
AF-122…123 Sea ninaõõne veresooned       
AF-124…127 Ektoopilise südamega vasikas   1980ndad  
AF-128 Lamba südame veresooned.  Koopia joonisest   1965  
AF-129…148 Lamba südame veresooned   1965  
AF-149 Hobuse abaluu kaarnajätke f: Enn Ernits    
AF-150 Täienduskursusel Kaunases f: Enn Ernits 28.10.1998  
AF-151 Sinihai lõualuud hammastega f: Enn Ernits    
AF-152 Kukkurhundi lõualuud hammastega f: Enn Ernits    
AF-153…154 Taapiri lõualuud hammastega f: Enn Ernits    
AF-155 Kapibaara lõualuud hammastega f: Enn Ernits    
AF-156 Vasakult ..., Elmar Vau, I. I. Voronin Harkovist, Johannes Kaarde, ..., Kaljo Reidla EPA veterinaariateaduskonna õuel      
AF-157…167 Bronhiaalpuu 2      
AF-168 Süda      
AF-169…177 Süda. Värvitud      
AF-178 Lehm Kilk      
AF-179 Lehm Paavik  f: Hans Birgi (Paide Fotoklubi)     
AF-180 Punane lehm paremalt      
AF-181 Viie jäsemega kana vasakult      
AF-182 Matseratsioonikast. Koopia raamatust      
AF-183 Luupuur. Koopia raamatust      
AF-184 Hobuse lihased. Koopia raamatust      
AF-185 Verevõtmine sealt. Koopia joonisest      
AF-186 Südame veresooned      
AF-187 Südame veresooned      
AF-188 Lehm Paavik oma järglastega tagant paremalt   1967  
AF-189 Üliõpilased hobuse veresooni õppimas   1978  
AF-190 Verevõtmine sealt      
AF-191…195 Viie jäsemega kana skelett   1974  
AF-196 Eha Järv, Esta Nahkur, Toivo Suuroja, Enn Ernits Kaunases täienduskursusel   1998  
AF-197 Kaunase Veterinaariaakadeemias auditooriumis täienduskursusel   1998  
AF-198 Täienduskursuslaste üldpilt Kaunases   1998  
AF-199 Esta Nahkur Kaunases täienduskursusel   1998  
AF-200 Eha Järv EPA anatoomia-muuseumis, end tervishoiu labori ruumides f: Väino Poikalainen 1997  
AF-201…202 Helsingi ülikooli loomaanatoomia prepareerimisruum üliõpilastega f: Enn Ernits 2003  
AF-203…208 Jaanalinnu skelett Helsingi ülikooli loomaanatoomia prepareerimisruumis f: Enn Ernits 2003  
AF-N-1 Linnu kereskelett dorsolateraalselt f: Rõbakov    
AF-N-2 Linnu kereskelett ventraalselt f: Rõbakov    
AF-N-3…5 Linnu skelett osaliselt lateraalselt f: Rõbakov    
AF-N-6…9 Linnu suguelundid f: Rõbakov    
AF-N-10 Lamba kolju lateraalselt f: Rõbakov    
AF-N-11 Lamba kolju lateraalselt f: Rõbakov    
AF-K-1 Tartu Ülikooli loomaarsti-teaduskonna zootoomia instituudi (juhataja prof Hans Richter) õppevahendid      
AF-K-2 Tartu Ülikooli loomaarsti-teaduskonna zootoomia instituudi (juhataja prof Hans Richter) õppevahendid      
AF-K-3…5 Kahe peaga vasikas      
AF-K-7 Kolm isikut, keskel Elmar Vau      
AF-R-1 Sea alalõug ventraalselt