Ernits, E. Eesti Põllumajandusülikooli Veterinaariateaduskonna anatoomia- muuseum: Anatoomia ajalugu ja õppepreparaadid. Tartu, 1993. 43 lk.

Ernits, E. EPMÜ anatoomia ja histoloogia õppetooli anatoomiamuuseumi ajaloost. – Eesti Põllumajandusülikooli teadustööde kogumik, 167: Veterinaaria. Tartu, 1993, 111–120.

Ernits, E. EPMÜ anatoomia ja histoloogia õppetooli imetajakoljude kollektsioonist. – Eesti Põllumajandusülikooli  teadustööde kogumik, 167: Veterinaaria. Tartu, 1993, 120–126.

Ernits, E. Preparations of Comparative Anatomy and Zoology in the Museum of Anatomy of Estonian Agricultural University. – The III Workshop of the Veterinary Medicine Anatomists of the Baltic and Nordic Countries 12, 13 and 14 September: Papers of the Conference. Tartu: Tartumaa, 1996, 20–25.

Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998. Tartu, 1998, 191–192.

Ernits, E. Eesti Maaülikooli zoomeedikumi kogu. - Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu: TÜ kirjastus, 2008, 227-230.

Zoomeedikumi kogud. Kujunemislugu ja ülevaade. Koostaja Enn Ernits. Tartu: EMÜ, 2009. 60 lk.