DOKUMENDID

Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi anatoomiakogu dokumentide alakogu (ZM-AD)
jaguneb järgmiselt:

● üldist laadi dokumendid (ü) – kateedri (õppetooli) varade inventuuriaktid, tööpäevikud, koosolekute protokollid jm

● sissetulnud kirjad (s)

● väljaläinud kirjad (v)

● õppetöökorraldus (õ) – õppejõudude ajajaotusplaanid, kuuaruanded, kontrollküsimused jm

● teadustöökorraldus (t) – õppejõudude ja üliõpilaste uurimistööprotokollid, teadustööaruanded, Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) anatoomia ja histoloogia ringi dokumendid jm.

Kõik dokumendiliigid on järjestatud kronoloogiliselt.

 

Üldist laadi dokumendid

ADü-1. 1858–1916. Schnurheft zum Eintragen der der Dorpatschen Veterinair-Schule gehörigen Sammlung zoologischer Gegenstände (7 l; 23x37 cm; tindikirjas; nöörvihik)

ADü-1a. 1930ndad–1940ndad. Euroopa anatoomia. Enne 1940. Varade nimekiri jm dokumendid. Pärast 1940 (10 l; tindi- ja masinakirjas; kiirköitjas)

ADü-2. 1940–1942. TÜ loomaanatoomia-instituudi materjaliraamat (7 l; 24x38 cm; tindikirjas; läbiõmmeldult köites)

ADü-3. 1943–1945. Loomaanatoomia Inst.: Apteegi raamat: Nr 3901–3950 (18 l; 18x27 cm; kopeerpaberi kirjas; köites)

ADü-4. 1944–1964. Raamatute laenutamise vihik (5 l; tindikirjas)

ADü-5. 1945. Inventuuri aktid jm (36 l tindikirjas; kiirköitjas)

ADü-6. 1945–1952. TRÜ loomaanatoomia Instituudi materjalide raamat (101 l; 24x38 cm; tindikirjas; läbiõmmeldult köites)

ADü-7. 1945–1960. Arved jm (261 l; masina- ja tindikirjas; kiirköitjas)

ADü-8. 1945–1960. TRÜ loomaanatoomia laboratooriumi inventari raamat (99 l; tindikirjas; kiirköitjas)

ADü-9. 1946–1948. TRÜ koduloomade anatoomia kat. koosolekute protokollide raamat: Vihk nr 2. (14 l; vihik; tindikirjas)

ADü-10. 1946–1959. Inventuuri aktid jm (235 l; masina-, tindi- ja pliiatsikirjas; kiirköitjas)

ADü-11. 1947–1948. Loomaanatoomia laborat.: Apteegi raamat: Nr 9826–9850 (25 l; kopeerpaberi kirjas; köites)

ADü-12. 1947–1948. TRÜ loomaanatoomia kateedri päevik (28 lk; vihik; tindikirjas)

ADü-13. 1948–1949. TRÜ koduloomade anatoomia kat. koosolekute protokollide raamat: Vihk nr 3 (20 lk; vihik; tindikirjas)

ADü-14. 1948–1950. TRÜ loomaanatoomia kateedri päevik (28 lk; kaustik; tindikirjas)

ADü-15. 1948–1950. TRÜ loomaanatoomia kateedri päevik: Agronoomid (91 klk; vihik; tindikirjas)

ADü-16. 1949. TRÜ koduloomade anatoomia kat. koosolekute protokollide raamat: Vihk nr 4 (25 lk; vihik; tindikirjas)

ADü-17. 1949–1950. TRÜ koduloomade anatoomia kat. koosolekute protokollide raamat: Vihk nr 5 (24 lk; vihik; tindikirjas)

ADü-18. 1950 . TRÜ koduloomade anatoomia kat. koosolekute protokollide raamat: Vihk nr 6 (24 lk; vihik; tindikirjas)

ADü-19. 1952. Vau, E. EPA normaalse ja patoloogilise anatoomia ning parasitoloogia kateeder: Üldpäevik teostatava töö kohta (19 lk; vihik; tindi- ja pliiatsikirjas)

ADü-20. 1952–1953. Vau, E. EPA anatoomia, histoloogia ja embrüoloogia kat. üldpäevik teostatava töö kohta (28 lk; vihik; tindikirjas)

ADü-21. 1953. Vau, E. EPA anatoomia, histoloogia ja embrüoloogia kateedri üldpäevik teostatava töö kohta (12 l; vihik; tindikirjas)

ADü-22. 1960–1964. Arved ja aktid (17 l; masina- ja tindikirjas; kiirköitjas)

ADü-23. 1961–1987. Anatoomia laboratoorium: Kirjavara (18 l; tindikirjas; kontoriraamat)

ADü-24. 1970. Inventuuri aktid jm (> 16 l; masina-, tindi- ja pliiatsikirjas; kiirköitjas)

ADü-25. 1972–1991. Kirjanduse tellimine välismaalt (80 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADü-26. 1976–1984. Anatoomia, histoloogia ja füsioloogia kateeder: Kateedri koosolekute materjalid (162 l; masinakirjas; kiirköitjas)

ADü-27. 1978–1982. Kateedrile saadud kirjandus: [Arved] (18 l; kiirköitjas)

ADü-28. 1993–1998. Inventuuriaktid ja arved (47 l; masina- ja tindikirjas; kiirköitjas)

ADü-29. 1998–2003 Inventuuriaktid ja arved (147 l; masina- ja tindikirjas; kiirköitjas)

 

Sissetulnud kirjad

ADs-1. 1933– 1992. Sissetulnud kirjad (30 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-1a. 1933. Prof J. Kolda postkaart (6.10.1933) Brnost prof Elmar Vaule (tindikirjas; kiirköitjas)

ADs-2. 1944–1949. Sissetulnud kirjad (488 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-3. 1950–1951. Sissetulnud kirjad (119 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-4. 1952–1953. Sissetulnud kirjad (210 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-5. 1954–1956. Sissetulnud kirjad (310 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-6. 1957–1959. Sissetulnud kirjad (359 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-7. 1960–1961. Sissetulnud kirjad (325 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-8. 1962–1964. Sissetulnud kirjad (357 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-9. 1965–1969. Sissetulnud kirjad (368 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-10. 1967–1974. Sissetulnud kirjad (175 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-11. 1975–1977. Sissetulnud kirjad (215 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-12. 1978–1979. Sissetulnud kirjad (129 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-13. 1980–1981. Sissetulnud kirjad (152 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-14. 1982–1983. Sissetulnud kirjad (182 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-15. 1984–1990. Sissetulnud kirjad (217 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-16. 1991–1993. Sissetulnud kirjad (71 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADs-17. 1994–2004. Sissetulnud kirjad (222 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

 

Väljaläinud kirjad

ADv-1. 1944–1949. Väljaläinud kirjad (360 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-2. 1950–1951. Väljaläinud kirjad (213 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-3. 1952–1953. Väljaläinud kirjad (198 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-4. 1954–1956. Väljaläinud kirjad (256 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-5. 1957–1959. Väljaläinud kirjad (224 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-6. 1958–1978. Väljaläinud kirjad (9 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-7. 1960–1961. Väljaläinud kirjad (337 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-8. 1962–1964. Väljaläinud kirjad (279 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-9. 1965–1969. Väljaläinud kirjad (305 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-10. 1970–1974. Väljaläinud kirjad (286 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-11. 1975–1977. Väljaläinud kirjad (220 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-12. 1978–1979. Väljaläinud kirjad (131 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-13. 1980–1981. Väljaläinud kirjad (117 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-14. 1982–1983. Väljaläinud kirjad (143 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-15. 1984–1989. Väljaläinud kirjad (167 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-16. 1989–1993. Väljaläinud kirjad (279 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADv-17. 1994–2003. Väljaläinud kirjad (212 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

 

Õppetöökorraldus

ADõ-1. 1938– 1998. Õppetöö kuuaruanded, loengute kava, tunniplaanid jm (54 l; masina- ja tindikirjas; kiirköitjas)

ADõ-2. 1945–1951. TRÜ loomaanatoomia kateeder: Töökoormuse tabelid (50 l; 26x33 cm; tindikirjas; köidetud, köide katkine)

ADõ-3. 1948–1950. TRÜ loomaanatoomia kateedri loengute külastamise päevik (9 l; vihik; tindikirjas)

ADõ-4. 1948–1971. Õppeprogrammid ja ajajaotusplaanid (269 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-5. 1949–1961. Õppekoormus (294 l; tindikirjas; kiirköitjas)

ADõ-6. 1952–1967. Koosseisud. Koormused (96 l; tindikirjas; kiirköitjas; kahjustatud, sest dokumentide formaat on kiirköitja omast suurem)

ADõ-7. 1960ndad? Zootehnika kaugõppe programmid (23 l; masinakirjas; kiirköitjas; lisaks trükis: Anatomija, gistologija i embriologija sel'sko-hozajstvennyh životnyh: Metodičeskie ukazanija i kontrol'nye zadanija. Moskva (Balašiha), 1962)

ADõ-8. 1960–1070ndad? Anatoomiatestid (64 l; masinakirjas, kiirköitjas)

ADõ-9. 1961–1966. Ajajaotusplaanid (53 l; masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-10. 1961–1970. Õppekoormus (151 l; tindikirjas; kiirköitjas)

ADõ-10a. 1963–1970. Esimese kursuse hooldusküsimused (132 l; tindi- ja masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-11. 1969–1973–? Anatoomia kontrollküsimused (21 l; masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-12. 1969–1974. Õppekoormus (76 l; tindikirjas; kiirköitjas)

ADõ-13. 1969–1975. Õppekoormus (131 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-14. 1971–1981. Kuuarukanded. Õppekoormus (16 l; tindikirjas; kiiköitja kaante vahel ristpaelaga)

ADõ-15. 1975–1985. Ajajaotusplaanid, koosseisude arvestus (17 l; tindikirjas; kiirköitjas)

ADõ-16. 1977–1978. Õppetöö tulemused 1977./78. õppeaastal (4 l; vihik; tindikirjas)

ADõ-17. 1979–1980. Õppetöö tulemused 1979./80. õppeaastal (4 l; vihik; tindikirjas)

ADõ-18. 1982–1988. Rotaprinditrükiste plaanid jm (33 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-19. 1986. [Õpitulemused]: Veterinaarid I kursus. 1986 (34 l; kaustik; tindikirjas)

ADõ-20. 1990ndad. Koduloomade anatoomia ja veterinaariaajaloo programmid ja nädalakavad (33 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADõ-21. 1991. [Õpitulemused]: Veterinaaria II kursus. 1991 (9 l; vihik; tindikirjas)

 

Teadustöökorraldus

ADt-1. 1945–1949. ENSV TA loomaanatoomia ja füsioloogia laboratoorium jm (21 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-2. 1946–1949. TRÜ loomaanatoomia kateedri teadusliku uurimistööde aruanne kataloog (2 l; masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-3. 1946–1951. Teadustöö aruanded (66 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-4. 1947–1948. ÜTÜ loomaanatoomia ring (6 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-5. 1947–1968. Teaduslik uurimistöö (208 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-5a. Prof Elmar Vau bibliograafiad (34 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-6. 1951–1968. ÜTÜ anatoomia ja histoloogia ring (161 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-7. 1953–1954. TRÜ ÜTÜ: Loomaanatoomia-histoloogia ringi töökoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid (15 täiskirjutatud lehte; tindikirjas; kontoriraamat)

ADt-8. 1960ndad. Prof Elmar Vau bibliograafiad (60 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-9. 1963. ELVTUI Vändra Veisekasvatuse Katsejaama lehma "Kilk" materjalid (8 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-10. 1971. ÜTÜ anatoomia ja histoloogia ringi tegevuse aruanne (2 l; tindikirjas, lisaks 1 l kirjanduse refereeringut; kiirköitjas)

ADt-11. 1974–1976. ÜTÜ anatoomia ja histoloogia ring (20 l; pms masinakirjas; kiirköitjas)

ADt-12. 1993–2003. Teadustöö granditaotlused ja aruanded (pms masinakirjas; kiirköitjas)