Anatoomia trükiste kogu sisaldab erialast kirjandust alates XIX sajandi lõpust (peamiselt saksa ja vene keeles); anatoomia õppejõudude, professor Elmar Vau ja dotsent Paul Saksa erialaseid raamatuid; artikleid ja separaate.