ortopeedia
 

 

Inv.nr. OR-1 - OR-150 Inv.nr. OR-151 - OR-300Inv.nr. OR-301 - OR-450Inv.nr. OR-451 - OR-600

Lühendid: e - enne, h - hankija, v - valmistaja

Invventari nr Loomaliik Eseme liik  Kommentaarid Hankimise aeg, koht; hankija, valmistaja
OR-315 Hobune Talveraud (Stockholmi) Eeskabja raud. Libisemise vältimiseks rauaharude vahele asetatud vanast autokummist lõigatud puhver on needitud rauakujulise nahatüki külge Rootsi, e 1940
OR-302 Hobune Talveraud rabamise korral Tagakabja raud. Ees- ja välimine päkahaak teravad, sisemine päkahaak tömp. Püsihaake kasut.lumerohketel talvedel  
OR-303 Hobune Suveraud (Rootsi) Eeskabja raud Rootsi, e 1940
OR-304 Hobune Idamaine e orientaalraud Kujutab endast kabja kujule vastavat plaati, mille tagumises pooles on ümmargune auk  Türgi, e 1940
OR-305 Hobune Idamaine e orientaalraud Kujutab endast kabja kujule vastavat plaati, mille tagumises pooles on neljakandiline auk (3 × 3,3 cm)  e 1940
OR-306 Hobune Kinnisraud reumaatilisele kabjale Eeskabja raud  
OR-307 Hobune Raud kabjaploki haigestumise korral Tagakabja raud. Kabja tagant tõstmiseks needitakse rauaharu lõpule heast tallanahast kiilud  
OR-308 Hobune Talveraud Eeskabja raud  
OR-309 Hobune Kinnisraud ratsahobusele  Tagakabja raud  
OR-310 Hobune Poolkuujas raud    
OR-311 Hobune Poolkuujas raud Eeskabja raud  
OR-312 Hobune Idamaine e. orientaalraud Kabja kujule vastav plaat, mille tagumises pooles on ümmargune auk (5,7 cm × 6 cm)  Türgi, e 1940
OR-313 Hobune Kattraud (Rootsi mudel) Eeskabja raud. Opereerimisel kiilu piirkonnas peab kasutama pilbassidet või kattrauda haava saastumise vältimiseks Rootsi, e 1940
OR-314 Hobune Nöörraud Tagakabja raud. Köis väldib  libisemist ja põrutusi  
OR-315 Hobune Plaatraud Tagakabaja raud.                            
OR-316 Hobune Kabjaraud, lõpetamata Tagakabja raud. Eeskilp tõmbamata  
OR-317 Hobune Kabjaraud Tagakabja raud  
OR-318…319 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud  
OR-320 Hobune Prantsuse raud eeskabjale Eeskabja raud e 1940
OR-321 Hobune Kolmveerandraud Eeskabja raud  
OR-322 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud  
OR-323 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud. Alumine pind kumer  
OR-324 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud. Üks haru murdunud. Alumine pind kumer  
OR-325…326 Hobune Talveraud Eeskabja raud   
OR-327 Hobune Lai raud Eeskabja raud   
OR-328 Hobune Prantsuse raud eeskabjale Eeskabja raud  Prantsusmaa, e 1940
OR-329 Hobune Saksa raud Eeskabja raud  Saksamaa, e 1940
OR-330 Veis Sõra raud Kasutatakse sõra deformatsioonide esinemise ja parandamise puhul Valmistaja sõraplaadi alumisel küljel: K. GROSMANN, Dorpat, e 1918
OR-331 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud   
OR-332 Hobune Riivlusraud (lõpetamata) Tagakabja raud. Riivlusvea parandamiseks e 1940
  Hobune      
OR-333 Hobune Eesti raud Eeskabja raud e 1940
OR-334 Hobune Kabjaraud Tagakabja raud. Kulunud  
OR-335 Hobune Saksa raud Tagakabja raud. Ülemisel pinnal ühe haru otsas "V2" ja teise haru otsas "H 1946"  
OR-336 Hobune Kabjaraud (lõpetamata) Tagakabja raud  
OR-337 Veis Sõraraud Kasutatakse sõra deformatsioonide esinemise ja parandamise puhul e 1940
OR-338 Hobune Poolraud Kasutatakse kõverlängkapjade korral e 1940
OR-339 Veis Sõraraud Kasutatakse sõra deformatsioonide esinemise ja parandamise puhul Valmistaja sõraplaadi alumisel küljel: K. GROSMANN, Dorpat, e 1918
OR-340 Hobune Täiskabja raud Tagakabja raud  
OR-341…342 Hobune Kabjaraud rabedale kabjale Tagakabja raud  
OR-343 Hobune Kinnisraud Eeskabja raud  
OR-344 Hobune Päkast ahaskabja raud Tagakabja raud  
OR-345 Hobune Koondvarbalise kabjaraud Tagakabja raud  
OR-346 Veis Sõraraud Kasutatakse sõra deformatsioonide esinemise ja parandamise puhul  
OR-347 Hobune Kabjaraud (praak) Eeskabja raud  
OR-348…349 Veis Sõraraud Kasutatakse sõra deformatsioonide esinemise ja parandamise puhul  
OR-350 Hobune Kinnisraud Tagakabja raud  
OR-351…352 Hobune Kabjaraud  Eeskabja raud  
OR-353 Hobune Idamaine e. orientaalraud Tagakabja raud. Kabjaraua puuduseks on pori ja kivikeste sattumine kabja ja raua vahele, mille tõttu tekib kiilu roiskumine ja matseratsioon  
OR-354...355 Hobune Korrapärase tagakabja raud Tagakabja raud  
OR-356 Hobune Talveraud Eeskabja raud  
OR-357 Hobune Kabjaraud (praak) Eeskabja raud  
OR-358 Hobune Kinnisraud Tagakabja raud  
OR-359 Hobune Traavliraud Eeskabja raud. Raud kerge, õhuke  
OR-360 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud                                
OR-361 Hobune Kinnisnöörraud harjastega Tagakabja raud  
OR-362 Hobune Riivlusraud harkvarbalisele Vasak tagakabja raud  
OR-363 Hobune Korrapärase laia kabja raud Eeskabja raud  
OR-364 Hobune Korrapärase tagakabja raud Tagakabja raud  
OR-365 Hobune Korrapärase kitsa eeskabja raud Eeskabja raud  
OR-366 Hobune Harkjalgse ja -varbase kabja raud Eeskabja raud  
OR-367 Hobune Koondjalgse kabja raud Tagakabja raud                               
OR-368 Hobune Lamekabja raud Eeskabja raud  
OR-369 Hobune Teravnurkse kabja raud Tagakabja raud  
OR-370 Hobune Kabjaraud (vana)  Eeskabja raud   
OR-371 Hobune Kinnisraud Eeskabja raud. Nahast polster kaitseb kabjatalda ja kiilu põrutuste ning pigistuste eest                         
OR-372 Hobune Rabamisraud Eeskabja raud  
OR-373 Hobune Koondjalgse kabja raud Tagakabja raud   
OR-374 Hobune Tömpnurkse kabja raud    
OR-375 Hobune Koondjalgse kabja raud    
OR-376 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud  
OR-377 Hobune Talveraud Tagakabja raud  
OR-378 Hobune Rabamisraud    
OR-379 Hobune Riivlusraud, harkvarbane seis Vasaku tagakabja raud  
OR-380 Hobune Riivlusraud Vasaku tagakabja raud  
OR-381 Hobune Riivlusraud, harkvarbasele seisule Parema tagakabja raud  
OR-382 Hobune Riivlusraud, harkjalgsele seisule Tagakabja raud  
OR-383 Hobune Koondjalgse kabja raud Tagakabja raud  
OR-384 Hobune Lamekabja raud Eeskabja raud  
OR-385...386 Hobune Koondjalgse kabja raud Tagakabja raud.  Kulunud  
OR-387 Hobune Korrapärase kabja haakidega raud Tagakabja raud  
OR-388 Hobune Rabamisraud Tagakabi  
OR-389…390 Hobune Järelelohistaja raud    
OR-391 Hobune Kinnisraud Tagakabja raud  
OR-392 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud  
OR-393 Hobune Riivlusraud Vasaku tagakabja raud  
OR-394 Hobune Kinnisraud Eeskabja raud                 
OR-395 Hobune Hooga riivlusraud    
OR-396 Hobune Talveraud Eeskabja raud  
OR-397 Hobune Järelelohistaja raud Eeskabja raud   
OR-398 Hobune Rabamisraud Eeskabja raud                                                  
OR-399 Hobune Talveraud Eeskabja raud                              
OR-400 Hobune Tagant tõstetud raud Eeskabja raud  
OR-401 Hobune Koondjalgse kabja haakidega raud Tagakabja raud  
OR-402 Hobune Teravnurkse kabja raud Eeskabja raud  
OR-403 Hobune Traavliraud Eeskabja raud  
OR-404 Hobune Hooga riivlusraud Eeskabja raud  
OR-405 Hobune Kabjaraud Tagakabja raud. Sisemise haru alumisel pinnal  standardinr. 2, välimisel pinnal venek. "Ž"  
OR-406 Hobune Talveraud  Eeskabja raud. Sisemise haru alumisel pinnal  standardinr. "3", välimisel pinnal venek. "Ž"  
OR-407 Hobune Talveraud kiilhaakidega Tagakabja raud                               
OR-408 Hobune Kinnisraud Eeskabja raud  
OR-409 Hobune Kabjaraud eesseina lõhega kabjale Eeskabja raud. Lõhe fikseerimiseks kasut. ees- ja külgseina piiril asetsevaid küljekilpe  
OR-410 Hobune Koondjalgse kabja raud  Tagakabja raud. Koondjalgse seis korral   
OR-411 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud  
OR-412 Hobune Järelelohistaja raud või rabamise eesseina kaitse Tagakabja raud  
OR-413 Hobune Talveraud jäänaeltega Eeskabja raud   
OR-414 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud   
OR-415 Hobune Sangraud Tagakabja raud. Noka eesosa  toetub oma otsaga kabja eesseinale  
OR-416 Hobune Nokkraud Tagakabja raud. Nokaga püütakse lühenenud kõõlust uuesti pikemaks venitada. Mida rohkem ulatub nokk ettepoole üle kabja eesosa, seda tugevam on  venitus  
OR-417 Hobune Rabamisraud Eeskabja raud  
OR-418 Hobune Harkjalgse- või varbase kabja raud Tagakabja raud  
OR-419 Hobune Kinnisraud reumaatilisele kabjale Eeskabja raud                                 
OR-420 Hobune Korrapärase kabja raud Eeskabja raud  
OR-421 Hobune Sangraud Tagakabja raud. Noka eesosa  toetub oma otsaga kabja eesseinale  
OR-422 Hobune Hooga riivlusraud Eeskabja raud  
OR-423 Hobune Kompkabja raud Tagakabja raud  
OR-424 Hobune Täiskabja raud Eeskabja raud  
OR-425 Hobune Koondvarbase kabja raud Vasak eeskabja raud  
OR-426 Hobune Talveraud Eeskabja raud  
OR-427 Hobune Kummihaakidega raud Tagakabja raud. Tartu voorimehe hobuselt Tartu, e 1940
OR-428 Hobune Päkast ahaskabja raud Tagakabja raud  
OR-429 Hobune Traavliraud Tagakabja raud. Kitsas, kerge, kahe kihi vahel kummikiht  
OR-430 Hobune Kabjaraud Eeskabja raud. Halvasti tehtud raua näide   
OR-431 Hobune Koondjalgse kabja raud Eeskabja raud, hästi kulunud   
OR-432 Hobune Suveraud Tagakabja raud  
OR-433 Hobune Kõverlängkabja raud Eeskabja raud  
OR-434 Hobune Diagnostiline raud Eeskabja raud.  Süstikluuploki haigestumise uurimisel tugevneb lonkamine sellise raua kasutamisel  
OR-435 Hobune Rabaja raud Tagakabja raud  
OR-436 Hobune Sangraud Tagakabja raud.  Noka eesosa toetub oma otsaga kabja eesseinale  
OR-437 Hobune Rabamisraud Eeskabja raud  
OR-438 Hobune Rabamisraud Tagakabja raud  
OR-439 Hobune Raviraud Tagakabja raud. Kandma on pandus talla eessein  
OR-440 Hobune Kabjaraud Tagakabja raud.  Kulumisvaod  
OR-441 Hobune Hooga riivlusraud Eeskabja raud  
OR-442 Hobune Plaatraud Tagakabja raud  
OR-443 Hobune Hooga riivlusraud Tagakabja raud  
OR-444 Hobune Prantsuse raud (vana) Eeskabja raud Prantsusmaa, e 1940
OR-445 Hobune Kompjala raud Tagakabja raud  
OR-446 Hobune Rabaja raud Tagakabja raud  
  Hobune      
OR-447 Hobune Nokkraud Tagakabja raud. Nokaga püütakse lühenenud kõõlust uuesti pikemaks venitada. Mida rohkem ulatub nokk ettepoole üle kabja eesosa, seda tugevam on  venitus  
OR-448 Hobune Kabjaraud Tagakabja raud  
OR-449 Hobune Järelelohistaja raud Murdunud   
OR-450 Hobune Kattraud Tagakabja raud. Opereerimisel kiilu piirkonnas kasut. kattrauda haava saastumise vältimiseks