ortopeedia
 

 

Inv. nr. Loomaliik Preparaadi nimetus Kommentaarid
OP-1 Hobune Pikaks kasvanud päkast ahaskabi Esineb kroonprei. Sarvkabja päkanukkide vahe on väiksem. Esineb seotud käik, seismisel jalalt jalale tammumine, komistamine
OP-2 Hobune Pikaks kasvanud päkast ahaskabi Esineb kroonprei
OP-3…4 Hobune Ülesirutusega varvas 6-kuune varss
OP-5 Hobune Kabjaluu rebimismurd  Tekkinud raudtee ületamisel
OP-6 Hobune Paranenud piirdeluu murd  
OP-7 Hobune Kroonprei, pikk ahaskabi, varba sidemed  
OP-8 Hobune Ahaskabjaga jäse Rautatud
OP-9 Hobune Süstikluuploki haigestumine  
OP-10 Hobune Väljalõigatud piirdesõtke  
OP-11 Hobune Nahkpiirde põletik   Esinevad vohandid
OP-12 Hobune Päkast ahaskabi  Sarvkiilu roiskumine, nahkpiirde põletik. Sarvkabja päkanukkide vahe on väiksem. Esineb seotud käik, seismisel jalalt jalale tsmmumine, komistamine
OP-13 Hobune Sarvsambaga kabi  Piirdevigastuse tagajärg
OP-14 Hobune Sarvsambaga kabi  Tekkinud lõhe tagajärjel 
OP-15 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi Kabja seesmine pool on välimisest rohkem koormatud, kasvab aeglasemalt  ja kulub kiiremini 
OP-16 Hobune Lamekabi Tekkinu kabjaluu allavajumisest
OP-17 Hobune Ahas- ja rabe kabi Piirdesõtked
OP-18 Hobune Kabjakõhre luustumine Kroonilise aseptilise produktiivse põletiku tagajärg
OP-19…20 Hobune  Tüügasjas kabjanahapõletik Opereeritud
OP-21 Hobune Väljakasvanud ahaskabi Esineb kroonprei
OP-22 Hobune Kabjakõhre nekroos Mädauurised
OP-23 Hobune Pikaks kasvanud päkast ahaskabi Sarvkabja päkanukkide vahe on väiksem. Kabjad võivad olla valusad, millest tuleneb seotud käik, seismisel jalalt jalale tsmmumine
OP-24 Hobune Tömpnurkne, kõverläng tagakabi  
OP-25 Hobune Kabjakõhre nekroos  
OP-26 Hobune Tömpnurkne kabi Esineb kroonprei
OP-27 Hobune Piirdesõtke Väljakasvanud
OP-28 Hobune Piirdesõtke, kabjakõhre luustumine  
OP-29 Hobune Päkast ahaskabi, päkalõhed Sarvkabja päkanukkide vahe on väiksem. Kabjad võivad olla valusad, esineb seotud käik, seismisel jalalt jalale tammumine, komistamine 
OP-30…35 Hobune Kabjaluu  
OP-36 Hobune Sarv- ja nahkkabja preparaat  
OP-37 Hobune Sarv- ja nahkkabja preparaat Sarvsein osaliselt eemaldatud
OP-38…52 Hobune Kabjaluu  
OP-53 Hobune Sarvkabi  
OP-54 Hobune Sarvkabja osa – sarvtald  
OP-55 Hobune Kabjaluu   
OP-56 Eesel Kabi  
OP-57 Hobune Varsa kabi  
OP-58 Hobune Täiskabja kabjaluu  
OP-59      
OP-60 Hobune Loote varvas  
OP-61 Hobune Poolitatud varvas  
OP-62 Eesel Eesli kabi  
OP-63 Hobune Varsa sarvkabi  
OP-64 Hobune Loote poolitatud varvas   
OP-65 Eesel Varvas  
OP-66 Kits Pikaks kasvanud sõrad  
OP-67 Eesel Varvas  
OP-68…69 Eesel Eesli varvas  
OP-70 Hobune Poolitatud varvas  
OP-71 Eesel Pikaks kasvanud kabi  
OP-72…73 Hobune Tüügasjas kabjanahapõletik  Opereeritud
OP-74 Hobune Teravnurkne kabi  
OP-75 Hobune Ristilõhe Piirdevigastuse tagajärg
OP-76 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi  
OP-77 Hobune Ristilõhega kabi Piirdevigastuse tagajärg
OP-78 Hobune Pikaks kasvanud sarvkabi  
OP-79 Hobune Lamekabi Kabja värkimis- ja rautusvigade tagajärg?
OP-80 Hobune Saetud sarvseinaga sarvkabi   
OP-81…82 Hobune Ristilõhega kabi Piirdevigastuse tagajärg
OP-83 Hobune Piirdesõtkega kabi  
OP-84 Hobune Sarvkabja osa  
OP-85 Hobune Kabja baas (saetis)  
OP-86 Hobune Deformeerunud sarvkabi  
OP-87 Hobune Kabja ristilõige Rautatud
OP-88 Hobune Sarvseina lõhe   
OP-89 Hobune Teravnurkne kabi Väljakasvanud piirdesõtke
OP-90 Hobune Deformeerunud sarvsein  
OP-91 Hobune Sarvseina saetis  
OP-92 Hobune Pikaks kasvanud kabi  
OP-93 Hobune Teravnurkne kabi  
OP-94 Hobune Rabe kabi, kabjalõhe, sarvsammas,   
OP-95 Hobune Sarvseina nekroos  
OP-96 Hobune Ristilõhega kabi Väljakasvanud 
OP-97 Hobune Teravnurkne kabi  
OP-98 Hobune Pikk kabi, sarvkiilu roiskumine   
OP-99 Hobune Teravnurkne kabi  Allasuunduvate päkanukkidega
OP-100 Hobune Teravnurkne kabi  
OP-101 Hobune Sarvseina deformatsioon piirdepõletiku tagajärjel  
OP-102 Hobune Sarvsammas Väljakasvanud
OP-103 Hobune Piirdesõtkega kabi  
OP-104 Hobune Korrapärane lai kabi  
OP-105 Hobune Deformeerunud kabi  
OP-106 Hobune Sarvseina läbimine naeltega  Rautamisviga
OP-107 Hobune Kabjalõhe Rautatud kabi
OP-108 Hobune Korrapärane kabi Rautusnäidis
OP-109 Hobune Verevalumid nahkkabja muljumise tagajärjel Tengali operatsiooni näide
OP-110 Hobune Sarvkiilu roiskumine  
OP-111 Hobune Kompkabi  
OP-112 Hobune Pikk kabi   
OP-113…114 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi  
OP-115 Hobune Eesseina lõhega kabi Koormuse tagajärg
OP-116 Hobune Koond- või harkvarbalise isendi kabi  
OP-117 Hobune Kõverlängkabi Võib tekkida sarvkiilu ühepoolse roiskumise korral
OP-118 Hobune Korrapärane tagakabi  
OP-119 Hobune Kompkabi Kompkabi tekib seoses kompjalaga.
OP-120…122 Hobune Pikk kabi  
OP-123…124 Hobune Kompkabi  
OP-125 Hobune Deformeerudud kabi  
OP-126 Hobune Pikk kabi  
OP-127 Hobune Kompkabi  
OP-128 Hobune Püsihaakidega talverautus Rautusnäide
OP-129 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi Koondjalgse kabja välimine külgsein on seesmisest järsem ja lühem, harkjalgsel vastupidi
OP-130 Hobune Kabjanaha mädane põletik  
OP-131 Hobune Kompkabi Tömpnurkne kõrgete päkaseintega kabi
OP-132…133 Hobune Kõverlängkabi Kabi on kas sissepoole või väljapoole längu
OP-134 Hobune Järellohistaja kabi Põhjuseks on liigeste, harvemini lihaste ja närvide haigused
OP-135 Hobune Kompkabi  
OP-136 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi Koondjalgse kabja välimine külgsein on seesmisest järsem ja lühem, harkjalgsel vastupidi
OP-137 Hobune Koond- või harkvarbalise isendi kabi sissevajumine
OP-138 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi Koondjalgse kabja välimine külgsein on seesmisest järsem ja lühem, harkjalgsel vastupidi
OP-139 Hobune Tallast  ahaskabi Allarullunud eessein
OP-140 Hobune Varsa kõverlängkabi  
OP-141 Hobune Rabe kabi Rabeda kabja sarv on kõva, rabe ja seetõttu kergesti lõhenev ning murduv
OP-142 Hobune Õhuke sarvkabi Normalne sarvkabi on keskmiselt 1cm paks
OP-143 Hobune Kompkabi Kompkabi tekib seoses kompjalaga
OP-144 Hobune Harkvarbalise isendi kabi  Rautus riivlusrauaga
OP-149 Hobune Reumaatilise kabjanahapõletikuga kabi  
OP-150 Hobune Ümberrautamata kabi Kulub kabja päkaosa
OP-151 Hobune Ahaskabi  Rautatud
OP-152 Hobune Kompkabi Toetub maha ainult kabja eesosa, kuna päkaosa jääb õhku
OP-153 Hobune Kabja pilbasside  
OP-154 Hobune Kabi naela sõtkega kiilukehasse Ta avaldab rõhku kabjanahale ja takistab selle väljapundumist
OP-155 Hobune Teravnurkne kabi Teravvarbalise seisu korral moodustavad varbatelg ja kabja eessein toetuspinnaga eesjäsemetel alla 45º ja tagajäsemetel alla 50º nurga
OP-156 Hobune Päkahaakidega tõstetud kabi    
OP-157 Hobune Kattrauaga kabi Kiilu piirkonna opratsiooni järgselt võib kasutada kattrauda haava saastumise vältimiseks
OP-158 Hobune Teravnurkne kabi  
OP-159 Hobune Kõverlängkabi Tavaliselt tekib kõverlängkabi varsa- ja sälueas koos korrapäratu ja vigase seisuga
OP-160 Hobune Järellohistaja kabi  
OP-161 Hobune Orientaalrauaga kabi Rautusnäide
OP-162 Hobune Reumaatiline rabe kabi Rabeda kabja serv on kõva, rabe ja seetõttu kergesti lõhenev ning murduv
OP-163 Hobune Kummipuhvriga rautatud kabi Libisemise vältimiseks
OP-164 Hobune Kõverlängkabja sarvsein  
OP-165 Hobune Reumaatiline kabi (varbalülidega) Nahkkabja eesosas lokaliseeruv aseptiline põletik 
OP-166 Hobune Deformeerunud sarvkabi  (kabjaluuga)  
OP-167 Hobune Reumaatilise kabjanahapõletiku algstaadium Rahva seas tuntakse kabjajooksva nimetuse all
OP-168 Hobune Reumaatiline kabi Parandus kunstsarvega
OP-169 Hobune Reumaatiline kabi  
OP-170...171 Hobune Reumaatiline kabi Haigusega kaasneb kabjaluu eesosa vajumine ja sarvkabja deformatsioon. 
OP-172 Hobune Täiskabi Täiskabja sarvtald on kumer ja kandeservast allapoole vajunud. 
OP-173 Hobune Teravnurkne kabi Teravnurkne kabi tekib peale teravvarbalise seisu ka eetsijalgse, taatsirandmelise ja saabeljalgse seisu korral.
OP-174 Hobune Deformeerunud kabi  
OP-175 Hobune Täiskabi Sarvtald on kumer ja kandeservast allapoole vajunud. 
OP-176…177 Hobune Susskabi  Reumaatilise põletiku tagajärg
OP-178 Hobune Kabi lõhe ja sarvsambaga  
OP-179 Hobune Pikipoolitatud reumaatiline kabi  Nahkkabja eesosas lokaliseeruv aseptiline põletik
OP-180 Hobune Lõhega kabi Lõhe fikseerimine klambritega
OP-181 Hobune Rabaja isendi kabi Tagakabi  lööb  jäseme etteviimisel  vastu eesjäset
OP-182 Hobune Rabe kabi Rabe kabi on kergesti lõhenev ning murduv
OP-183 Hobune Reumaatiline kabi  
OP-184 Hobune Kabja kiiluosa  
OP-185 Hobune Piirdepõletikuga kabi Piirde krooniline põletik
OP-186…187 Hobune Reumaatiline kabi  
OP-188 Hobune Täiskabi Sarvtald on kumer ja kandeservast allapoole vajunud
OP-189 Hobune Reumaatilise kabjanahapõletikuga kabi Põletiku algstaadium
OP-190 Hobune Koond- või harkjalgse isendi kabi  
OP-191 Hobune Reumaatiline kabi  
OP-192 Hobune Pikk kabi Kiilu roiskumine
OP-193 Hobune Hark- või koondvarbalise isendi kabi  
OP-194 Hobune Täiskabi  Eesseina lõhe, teravnurkne, allasuunatud päkanukkidega kabi
OP-195 Hobune Piirdest ahaskabi  Lamekabi, kiilu roiskumine
OP-196 Hobune Karukäpp-kabi Tömpnurkne kabi, varbatelg on murdunud ettepoole ja sõrgats paikneb enam-vähem horisontaalselt
OP-197 Hobune Rabe teravnurkne kabi  
OP-198 Hobune Susskabi Eessein muutub paksuks, nõgusaks ja madalaks, päkaseinad kõrgeks
OP-199 Hobune Deformeerunud kabi Rabe serv, kabjakõhre luustumise hüpertroofne vorm
OP-200 Hobune Varbaluud   
OP-201 Hobune Korrapärane tagakabi Eesseina nurk toetuspinnaga on 50–55º
OP-202 Hobune Tendogeenne kompkabi koos varbalülidega Tekkinud kõõluste ja sidemete lühenemisel
OP-203 Hobune Kroonpreiga kabi Nahkäärise ja -piirde krooniline hüperplastiline põletik
OP-204 Hobune Pikk kabi, poolvärgitud, kiilu roiskumispügalatega Värkimisnäidis
OP-205 Hobune Korrapärane lai eeskabi Külgseinad moodustavad toetuspinnaga kuni 72ºse nurga
OP-206 Hobune Lõhe ja sarvsambaga kabi  
OP-207 Hobune Teravnurkne rabe kabi  
OP-208 Hobune Kroonpreiga kabi Nahkäärise ja -piirde krooniline hüperplastiline põletik
OP-209 Hobune Teravnurkne päkast ahaskabi Ahaskabjal  on sarvkabja päkanukkide vahe väiksem loomulikust
OP-210 Hobune Korrapärane  eeskabi Eesseina nurk toetuspinnaga on eeskapjadel 45–50º
OP-211 Hobune Pikk teravnurkne kabi Eesseina nurk toetuspinnaga eesjäsemetel alla 45º  ja tagajäsemetel alla 50º
OP-212 Hobune Reumaatiline kabi  
OP-213 Hobune Rabaja isendi kabi Tagakabi lööb jäseme etteviimisel  vastu eesjäset.
OP-214 Hobune Rabe, kitsas, korrapärane tagakabi Külgseinad moodustavad toetuspinnaga 88–89º-se nurga
OP-215 Hobune Deformeerunud kabi  
OP-216 Hobune Susskabi Eessein muutub paksuks, nõgusaks ja madalaks, päkaseinad kõrgeks
OP-217 Hobune Tömpnurkne tagakabi Varbatelje ja kabja eesseina nurk toetuspinnaga üle 55º
OP-218 Hobune Kõverlängkabi Külgseinatest üks on nõgus ja teine kumer
OP-219 Hobune Side kaasasündinud varba ülepainutuse raviks  Hüperfleksiooni ravi immobiliseeriva sidemega
OP-220 Veis Veise pikaks kasvanud sõrad Värkimata sõrad
OP-221 Põder Põdra varvas  
OP-222 Veis Veise varvas  
OP-223 Veis Rautatud veise sõrad  
OP-224 Veis Veise sõra sarvtohl  
OP-225 Veis Rautatud veise sõrg  
OP-226…231 Veis Veise sõrg  
OP-232 Hobune Rabe kabi, pikaks kasvanud kõverläng  
OP-233 Hobune Korrapärane sälu vasaku eesjala kabi  
OP-234 Hobune Varsa varvas  
OP-235 Hobune Varsa varvas Puudub sarvtohl
OP-236 Hobune Hobuse loote varvas  
OP-237 Hobune Kabjaluu  
OP-238 Hobune Kabja sarvtohlu eesosa  
OP-239 Veis Süstikluu