ortopeedia
 

 

Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998. Tartu, 1998, 193.

Erints, E. Eesti Maaülikooli zoomeedikumi kogu. - Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu: TÜ kirjastus, 2008, 227-230.

Zoomeedikumi kogud. Kujunemislugu ja ülevaade. Koostaja Enn Ernits. Tartu: EMÜ, 2009. 60 lk.