patanat
 

 

Lokk, Velta. Patoloogilise anatoomia muuseumist. – Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1996, 6, 249–252.

Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998. Tartu, 1998, 192–193.

Ernits, E. Eesti Maaülikooli zoomeedikumi kogu. - Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu: TÜ kirjastus, 2008, 227-230.

Zoomeedikumi kogud. Kujunemislugu ja ülevaade. Koostaja Enn Ernits. Tartu: EMÜ, 2009. 60 lk.