Loodusteteaduste kogud
zoomeedikumi kogud
anatoomia patoanatoomia ortopeedia muud
muuseumi logo
 
Koostas: Morfoloogia osakond
Kujundas: Tarmo Niine